Politică de Confidențialitate

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice Bijuelle.ro are obligația de a administra în condiții de maximă siguranță și doar pentru scopurile specificate datele personale furnizate de dumneavoastră. Scopul colectării datelor cu caracter personal este în principal pentru a onora comenzile, dar și pentru marketing, reclamă și publicitate, primirea ofertelor comerciale, a informațiilor privind produsele, campaniile de reduceri și cadourile de la Bijuelle.ro.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată prin e-mail: [email protected] 

Accesarea site-ului și crearea unui cont echivalează cu acceptul utilizatorilor asupra procesării datelor cu caracter personal în scopurile mai sus prezentate.